Σπίτι


Το έργο Empower Girls Creativity Through Use of Digital Technologies (SparkDigiGirls) στοχεύει στο να ενθαρρύνει τα νεαρά κορίτσια να εξερευνήσουν ψηφιακές τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουν σε καινοτόμες και συναρπαστικές εφαρμογές. Μέσα από την εξοικείωση με έννοιες όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR – Augmented Reality), η Εικονική Πραγματικότητα (VR -–Virtual Reality), η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI – Artificial Intelligence) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT – Internet of Things), οι κοπέλες θα καλλιεργήσουν ικανότητες σε χώρους των θετικών και τεχνολογικών επιστημών (STEM / IT), που είναι παραδοσιακά ανδροκρατούμενοι.

Το έργο έχει διάρκεια δυο ετών και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Erasmus+ στη Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Πορτογαλία. Οι εταίροι που αποτελούν την κοινοπραξία του έργου θα εργαστούν για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των περιοριστικών κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με το φύλο και την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούν με την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των κοριτσιών, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και την ενθάρρυνσή τους να ακολουθήσουν σπουδές οι οποίες κυρίως προτιμώνται από αγόρια. Επιπλέον, θα αναπτύξουν ένα σχετικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα ‘τρέξουν’ καμπάνια με γυναίκες-πρότυπα στην τεχνολογία και θα προσκαλέσουν κορίτσια και εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας να συμμετέχουν σε ποικίλες δράσεις.

Αποτελέσματα


Κύριες ομάδες-στόχοι του έργου:

  • 200 κορίτσια ηλικίας περίπου 13-18 ετών που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες (συμπεριλαμβάνονται κορίτσια από περιβάλλοντα μειωμένων ευκαιριών, π.χ. απομακρυσμένες περιοχές, μετανάστευση)
  • 30 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας (συμπεριλαμβάνονται φορείς τόσο τυπικής όσο και μη τυπικής εκπαίδευσης, π.χ. σχολεία, ΜΚΟ, βιβλιοθήκες)

Απτά αποτελέσματα του έργου:

Γραπτή έκθεση σχετικά με τρόπους με τους οποίους οι καινοτόμες, σύγχρονες τεχνολογίες συμβάλλουν στη δημιουργικότητα των κοριτσιών.

Μέσα από μια ανάλυση σε δυο επίπεδα, ήτοι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και μελέτες περιπτώσεων, προσδιορίζονται εκείνες οι τεχνολογίες που μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργικότητα των νεαρών κοριτσιών και προτείνονται τρόποι για να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών. Επιπλέον, ορίζονται με σαφήνεια εκπαιδευτικά σενάρια για καλύτερες, πιο ενδιαφέρουσες μαθησιακές εμπειρίες μέσω της εξερεύνησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της εύρεσης δημιουργικών λύσεων σε δεδομένες καταστάσεις της πραγματικής ζωής.

Ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών – οδηγού μελέτης, στο οποίο θα βασιστεί η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού μαθήματος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κορίτσια. Τα θέματα του προγράμματος θα επιλεγούν με βάση προβλήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των κοριτσιών στη σημερινή κοινωνία, και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας στο πλαίσιο φορέων τόσο τυπικής και όσο μη τυπικής εκπαίδευσης.

Υλοποίηση ολοκληρωμένου διαδικτυακού μαθήματος βασισμένου σε καινοτόμο μάθηση, δηλ. i) χρήση πειραματικού μοντέλου μάθησης και πρακτικών εργασιών, ii) επιλογή εφαρμογών και εργαλείων που είναι σύγχρονα και ενδιαφέροντα για τη νεολαία, ειδικά για τα κορίτσια, iii) εξερεύνηση τεχνολογιών με τρόπο που να επιτρέπει στα κορίτσια να βρουν νέες και συναρπαστικές ιδέες και λύσεις για δεδομένα προβλήματα. Το διαδικτυακό μάθημα θα επικεντρωθεί κυρίως στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Ψηφιακή καμπάνια γυναικείων προτύπων με στόχο την καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων μεταξύ των κοριτσιών όσο αφορά τα πεδία STEM/IT. Η καμπάνια θα απευθύνεται πρώτα στα κορίτσια που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου και στη συνέχεια σε εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας.

Οδηγό2 ενδυνάμωσης των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας ως μεντόρων για τη δημιουργικότητα των κοριτσιών μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές, εργαλειοθήκες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για προσωπικό φορέων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. σχολεία, ΜΚΟ, δημοτικές βιβλιοθήκες, κοινοτικά κέντρα).
undefined (0 b)

 


Νέα


Διαβάστε περισσότερα εδώ!


February 22, 2023

[...]February 15, 2023

[...]January 25, 2023

[...]January 13, 2023

[...]September 16, 2022

[...]September 08, 2022

[...]Information Technologies Institute
http://www.ecdl.lt
The Computer Technology Institute and Press "Diophantus" (CTI) in Greece was established in 1985 as a non-profit Research Organization, directly supervised by the Ministry of Education and closely affiliated to academia. It is a research and technology organization focusing on research and development in Information and Communication Technologies (ICT). CTI provides an integrated environment that supports basic and applied research, as well as the design and development of systems, products and solutions. Currently it employs around 200 scientists, researchers, engineers and administrative personnel.


Instituto Politecnico de Tomar
http://www.ipt.pt


Simbioza Genesis
http://www.simbioza.eu
Ο φορέας Simbioza Genesis είναι μια κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε το Μάιο του 2014 στη Σλοβενία ως οργανική εξέλιξη του έργου ‘Simbioz@ e-literate Slovenia’ (2011). Στόχος του φορέα είναι η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της διαγενεακής συνεργασίας. Η ενέργεια νεαρών εθελοντών συνδυάζεται με την πείρα των μεγαλυτέρων και μαζί οι δυο ομάδες ετοιμάζονται για το ψηφιακό μέλλον, μέσα από εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα.


Rural Internet Access Points
https://vipt.lt
Ο φορέας Rural Internet Access Points (λιθουανικά: "Viesieji interneto prieigos taskai") είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που λειτουργεί στη Λιθουανία από το 2006 και δραστηριοποιείται στον τομέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) και την εκπαίδευση νέων και ενηλίκων πάνω από 17 χρόνια. Στόχος του φορέα είναι να βοηθήσει άτομα και ιδρύματα να αποτελέσουν μέρος μιας σύγχρονης και ζωντανής κοινωνίας μέσω των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης.


Hellenic Open University
https://www.eap.gr/
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μόνο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας που προσφέρει τυπική (και μη τυπική) δια βίου εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το ΕΑΠ συμμετέχει στο έργο ως εταίρος μέσω της ερευνητικής ομάδας DAISSy της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Η ομάδα DAISSy πραγματοποιεί εκπαιδευτική και τεχνολογική έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο, αναπτύσσει διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, καλλιεργεί ψηφιακές δεξιότητες για τους πολίτες της σύγχρονης κοινωνίας, προωθεί τη συμπερίληψη και την πολυπολιτισμικότητα και υιοθετεί πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr καθώς και στις ιστοσελίδες www.eap.gr και daissy.eap.gr.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Agreement number: Project No. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007294