SparkDigiGirls

Σπίτι


Το έργο Empower Girls Creativity Through Use of Digital Technologies (SparkDigiGirls) στοχεύει στο να ενθαρρύνει τα νεαρά κορίτσια να εξερευνήσουν ψηφιακές τεχνολογίες και να τις χρησιμοποιήσουν σε καινοτόμες και συναρπαστικές εφαρμογές. Μέσα από την εξοικείωση με έννοιες όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα (AR – Augmented Reality), η Εικονική Πραγματικότητα (VR -–Virtual Reality), η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI – Artificial Intelligence) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT – Internet of Things), οι κοπέλες θα καλλιεργήσουν ικανότητες σε χώρους των θετικών και τεχνολογικών επιστημών (STEM / IT), που είναι παραδοσιακά ανδροκρατούμενοι.

Το έργο έχει διάρκεια δυο ετών και υλοποιείται μέσω του προγράμματος Erasmus+ στη Λιθουανία, την Ελλάδα, τη Σλοβενία και την Πορτογαλία. Οι εταίροι που αποτελούν την κοινοπραξία του έργου θα εργαστούν για την αντιμετώπιση των στερεοτύπων και των περιοριστικών κοινωνικών αντιλήψεων σχετικά με το φύλο και την τεχνολογία. Συγκεκριμένα, θα ασχοληθούν με την ενίσχυση του ψηφιακού γραμματισμού των κοριτσιών, την ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους και την ενθάρρυνσή τους να ακολουθήσουν σπουδές οι οποίες κυρίως προτιμώνται από αγόρια. Επιπλέον, θα αναπτύξουν ένα σχετικό διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θα ‘τρέξουν’ καμπάνια με γυναίκες-πρότυπα στην τεχνολογία και θα προσκαλέσουν κορίτσια και εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας να συμμετέχουν σε ποικίλες δράσεις.

Αποτελέσματα


Κύριες ομάδες-στόχοι του έργου:

  • 200 κορίτσια ηλικίας περίπου 13-18 ετών που επιθυμούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες (συμπεριλαμβάνονται κορίτσια από περιβάλλοντα μειωμένων ευκαιριών, π.χ. απομακρυσμένες περιοχές, μετανάστευση)
  • 30 εργαζόμενοι στον τομέα της νεολαίας (συμπεριλαμβάνονται φορείς τόσο τυπικής όσο και μη τυπικής εκπαίδευσης, π.χ. σχολεία, ΜΚΟ, βιβλιοθήκες)

Απτά αποτελέσματα του έργου:

IO1 - Γραπτή έκθεση σχετικά με τρόπους με τους οποίους οι καινοτόμες, σύγχρονες τεχνολογίες συμβάλλουν στη δημιουργικότητα των κοριτσιών.

Μέσα από μια ανάλυση σε δυο επίπεδα, ήτοι συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης και μελέτες περιπτώσεων, προσδιορίζονται εκείνες οι τεχνολογίες που μπορούν να επηρεάσουν τη δημιουργικότητα των νεαρών κοριτσιών και προτείνονται τρόποι για να αυξηθεί το ενδιαφέρον τους για την επιστήμη και την τεχνολογία των υπολογιστών. Επιπλέον, ορίζονται με σαφήνεια εκπαιδευτικά σενάρια για καλύτερες, πιο ενδιαφέρουσες μαθησιακές εμπειρίες μέσω της εξερεύνησης των ψηφιακών τεχνολογιών και της εύρεσης δημιουργικών λύσεων σε δεδομένες καταστάσεις της πραγματικής ζωής.

Σύνδεση με την έκθεση SparkDigiGirls.

Σύνδεσμος για τη σύνοψη της έκθεσης SparkDigiGirls.

IO2 - Ανάπτυξη προγράμματος κατάρτισης.

Ανάπτυξη ενός προγράμματος σπουδών – οδηγού μελέτης, στο οποίο θα βασιστεί η υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου διαδικτυακού μαθήματος με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα κορίτσια. Τα θέματα του προγράμματος θα επιλεγούν με βάση προβλήματα που συνδέονται με την καθημερινότητα των κοριτσιών στη σημερινή κοινωνία, και μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας στο πλαίσιο φορέων τόσο τυπικής και όσο μη τυπικής εκπαίδευσης.

Σύνδεση με το πρόγραμμα σπουδών του προγράμματος Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με την Τεχνολογία.

Σύνδεση με τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές του προγράμματος Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με την Τεχνολογία.

IO3 - Πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης "Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με την Τεχνολογία".

Υλοποίηση ολοκληρωμένου διαδικτυακού μαθήματος βασισμένου σε καινοτόμο μάθηση, δηλ. i) χρήση πειραματικού μοντέλου μάθησης και πρακτικών εργασιών, ii) επιλογή εφαρμογών και εργαλείων που είναι σύγχρονα και ενδιαφέροντα για τη νεολαία, ειδικά για τα κορίτσια, iii) εξερεύνηση τεχνολογιών με τρόπο που να επιτρέπει στα κορίτσια να βρουν νέες και συναρπαστικές ιδέες και λύσεις για δεδομένα προβλήματα. Το διαδικτυακό μάθημα θα επικεντρωθεί κυρίως στην απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινοτόμες τεχνολογίες.

Σύνδεσμος για το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με την Τεχνολογία" πλατφόρμα Moodle.

IO4 - Εκστρατεία γυναικείου προτύπου.

Ψηφιακή καμπάνια γυναικείων προτύπων με στόχο την καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων μεταξύ των κοριτσιών όσο αφορά τα πεδία STEM/IT. Η καμπάνια θα απευθύνεται πρώτα στα κορίτσια που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του έργου και στη συνέχεια σε εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας.

Δημιουργήθηκαν 12 εμπνευσμένα βίντεο. Τα βίντεο μπορείτε να τα δείτε στο κανάλι SparkDigiGirls στο youtube: https://www.youtube.com/@SparkDigiGirls1

Σύνδεση με τις απόψεις διαφόρων επαγγελματιών για τον τομέα της πληροφορικής. Τα αποσπάσματα μπορούν να βρεθούν εδώ.

IO5 - E-Guidebook: Ενδυνάμωση των εργαζομένων σε θέματα νεολαίας ώστε να ενεργούν ως μέντορες για την επιδίωξη της δημιουργικότητας των κοριτσιών μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών.

Οδηγό2 ενδυνάμωσης των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας ως μεντόρων για τη δημιουργικότητα των κοριτσιών μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών. Ο οδηγός θα περιλαμβάνει βέλτιστες πρακτικές, εργαλειοθήκες και άλλες χρήσιμες πληροφορίες για προσωπικό φορέων τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. σχολεία, ΜΚΟ, δημοτικές βιβλιοθήκες, κοινοτικά κέντρα).

Σύνδεσμος προς τον ηλεκτρονικό οδηγό.
undefined (0 b)

 


Νέα


Διαβάστε περισσότερα εδώ!

Στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διάχυσης στις 4 χώρες-εταίρους

July 21, 2023

Στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διάχυσης στις 4 χώρες-εταίρους

"Στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διάχυσης στις 4 χώρες-εταίρους: Λιθουανία, Σλοβενία, Ελ [...]July 05, 2023

[...]


Εκπαίδευση

June 09, 2023

Εκπαίδευση "Spark IT up!" στη Σλοβενία

Από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2023, 16 κορίτσια και 8 youth workers από τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα συμμετείχα [...]


Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των κοριτσιών για τον κόσμο της τεχνολογίας ήδη από το σχολείο;

June 07, 2023

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των κοριτσιών για τον κόσμο της τεχνολογίας ήδη από το σχολείο;

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των
κοριτσιών για τον κόσμο της τεχνολογίας ήδη από το σχολείο;

Το Ευρωπα [...]February 22, 2023

[...]February 15, 2023

[...]Information Technologies Institute
http://www.ecdl.lt
The Computer Technology Institute and Press "Diophantus" (CTI) in Greece was established in 1985 as a non-profit Research Organization, directly supervised by the Ministry of Education and closely affiliated to academia. It is a research and technology organization focusing on research and development in Information and Communication Technologies (ICT). CTI provides an integrated environment that supports basic and applied research, as well as the design and development of systems, products and solutions. Currently it employs around 200 scientists, researchers, engineers and administrative personnel.


Instituto Politecnico de Tomar
http://www.ipt.pt


Simbioza Genesis
http://www.simbioza.eu
Ο φορέας Simbioza Genesis είναι μια κοινωνική επιχείρηση που ιδρύθηκε το Μάιο του 2014 στη Σλοβενία ως οργανική εξέλιξη του έργου ‘Simbioz@ e-literate Slovenia’ (2011). Στόχος του φορέα είναι η καλλιέργεια του ψηφιακού γραμματισμού μέσω της διαγενεακής συνεργασίας. Η ενέργεια νεαρών εθελοντών συνδυάζεται με την πείρα των μεγαλυτέρων και μαζί οι δυο ομάδες ετοιμάζονται για το ψηφιακό μέλλον, μέσα από εργαστήρια και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλη τη χώρα.


Rural Internet Access Points
https://vipt.lt
Ο φορέας Rural Internet Access Points (λιθουανικά: "Viesieji interneto prieigos taskai") είναι μια μη κυβερνητική, μη κερδοσκοπική οργάνωση που λειτουργεί στη Λιθουανία από το 2006 και δραστηριοποιείται στον τομέα των ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας) και την εκπαίδευση νέων και ενηλίκων πάνω από 17 χρόνια. Στόχος του φορέα είναι να βοηθήσει άτομα και ιδρύματα να αποτελέσουν μέρος μιας σύγχρονης και ζωντανής κοινωνίας μέσω των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, τη διευκόλυνση της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και τη βελτίωση της ποιότητας εκπαίδευσης.


Hellenic Open University
https://www.eap.gr/
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) είναι το μόνο δημόσιο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας που προσφέρει τυπική (και μη τυπική) δια βίου εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Το ΕΑΠ συμμετέχει στο έργο ως εταίρος μέσω της ερευνητικής ομάδας DAISSy της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας. Η ομάδα DAISSy πραγματοποιεί εκπαιδευτική και τεχνολογική έρευνα με επίκεντρο τον άνθρωπο, αναπτύσσει διαδικτυακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, καλλιεργεί ψηφιακές δεξιότητες για τους πολίτες της σύγχρονης κοινωνίας, προωθεί τη συμπερίληψη και την πολυπολιτισμικότητα και υιοθετεί πρότυπα. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στη διεύθυνση info@daissy.eap.gr καθώς και στις ιστοσελίδες www.eap.gr και daissy.eap.gr.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Agreement number: Project No. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007294

Στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διάχυσης στις 4 χώρες-εταίρους


"Στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διάχυσης στις 4 χώρες-εταίρους: Λιθουανία, Σλοβενία, Ελλάδα και Πορτογαλία. Ο κύριος στόχος αυτών των εκδηλώσεων ήταν να μοιραστούν τα αποτελέσματα του διεθνούς έργου SparkDigiGirls και να παρουσιάσουν το νέο πρόγραμμα "Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με την τεχνολογία".

Οι εκδηλώσεις σημείωσαν μεγάλη επιτυχία, καθώς τις παρακολούθησαν περισσότεροι από 100 συμμετέχοντες/ουσες. Οι συμμετέχοντες/ουσες απαρτίζονταν από καθηγητές, προσωπικό σχολείων έως εκπροσώπους διαφόρων οργανισμών πληροφορικής, εργαζόμενους στη νεολαία και κορίτσια. Οι εταίροι από την Πορτογαλία είχαν μια πλήρη ημέρα δραστηριοτήτων, όπου το πρώτο μέρος της ημέρας ήταν αφιερωμένο στις τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν: AR, ρομποτική κ.λπ. Ενώ στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και διάφορες παρουσιάσεις. Οι Λιθουανοί, οι Σλοβένοι και οι Έλληνες είχαν επίσης παρουσίαση αφιερωμένη στο έργο SparkDigiGirls και σε άλλες παρόμοιες πρωτοβουλίες για κορίτσια με σκοπό να ενθαρρύνουν το ενδιαφέρον τους για τις τεχνολογίες και να επιλέξουν την πορεία τους στους τομείς STEM μετά την αποφοίτηση από το λύκειο. Όλες οι χώρες είχαν γόνιμες συζητήσεις οι οποίες συνεχίστηκαν και μετά την εκδήλωση.

Το πρόγραμμα "Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με την τεχνολογία" είναι διαθέσιμο για κορίτσια, εργαζόμενους στη νεολαία και κάθε ενδιαφερόμενο. Μπορείτε να το βρείτε στη διεύθυνση: 
https://moodle.digigirls.eu/"

Στα τέλη Ιουνίου και στις αρχές Ιουλίου πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις διάχυσης στις 4 χώρες-εταίρους


Εκπαίδευση "Spark IT up!" στη Σλοβενία

Από τις 24 έως τις 28 Απριλίου 2023, 16 κορίτσια και 8 youth workers από τη Λιθουανία, τη Σλοβενία, την Πορτογαλία και την Ελλάδα συμμετείχαν στην πενθήμερη εκπαίδευση "Spark IT up!" στη Λιουμπλιάνα της Σλοβενίας. Αυτή η διεθνής εκπαιδευτική δραστηριότητα ήταν μία από τις τελευταίες προγραμματισμένες δραστηριότητες του έργου SparkDigiGirls www.digigirls.eu.

 

Ο κύριος στόχος αυτής της εκπαιδευτικής δραστηριότητας ήταν να ενδυναμώσει τα κορίτσια και τους εργαζόμενους στον τομέα της νεολαίας σχετικά με το πώς να γίνουν πρεσβευτές του πρόσφατα αναπτυχθέντος εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού προγράμματος Unleash Your CreativITy with Technology στις δικές τους κοινότητες και πώς να προσελκύσουν το ενδιαφέρον όσο το δυνατόν περισσότερων κοριτσιών για τον κόσμο της τεχνολογίας.

 

Και οι πέντε ημέρες της κατάρτισης πέρασαν αστραπιαία. Ήταν εξαιρετικά σημαντικό για τους διοργανωτές να δημιουργήσουν ένα φιλικό και ανοιχτό περιβάλλον για όλα τα μέλη της ομάδας από το πρώτο κιόλας λεπτό της κατάρτισης. Ως εκ τούτου, η πρώτη ημέρα της κατάρτισης ήταν αφιερωμένη στη γνωριμία με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες και στη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου μάθησης. Χρησιμοποιώντας διαφορετικές μεθόδους εργασίας με τους νέους, τα κορίτσια και οι εργαζόμενοι σε θέματα νεολαίας συστήθηκαν και γνωρίστηκαν μεταξύ τους. Η δεύτερη ημέρα της κατάρτισης περιελάμβανε μια παρουσίαση διαφόρων ψηφιακών τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η τρισδιάστατη εκτύπωση, η επαυξημένη πραγματικότητα και άλλες τεχνολογίες. Οι συμμετέχοντες/ουσες επισκέφθηκαν επίσης το Ινστιτούτο Jožef Stefan, ένα από τα πιο φημισμένα ερευνητικά ινστιτούτα της Σλοβενίας. Εκεί παρακολούθησαν μια διάλεξη για την τεχνητή νοημοσύνη, πώς αλλάζει τον κόσμο μας και κλήθηκαν να εφαρμόσουν πειράματα χημείας. Την τρίτη και τέταρτη ημέρα της κατάρτισης, οι συμμετέχοντες/ουσες, χωρισμένοι σε διαφορετικές ομάδες, επικεντρώθηκαν σε δημιουργικές δραστηριότητες. Σκοπός των δραστηριοτήτων ήταν να προτείνουν δημιουργικές λύσεις για κάθε μία από τις χώρες-εταίρους σχετικά με ένα συγκεκριμένο θέμα, αξιοποιώντας τις προτεινόμενες τεχνολογίες, όπως AR, AI, cloud computing κ.λπ. Τα κορίτσια ανέπτυξαν μερικά σπουδαία πράγματα. Για παράδειγμα, δημιούργησαν ένα σύγχρονο πρωτότυπο ενός αρχαίου ελληνικού παπουτσιού χρησιμοποιώντας εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και ανέβασαν ένα κείμενο και μια εικόνα χρησιμοποιώντας μια εφαρμογή επαυξημένης πραγματικότητας. Χρησιμοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, δημιούργησαν μια διαδραστική συνταγή για το λιθουανικό πιάτο "Šaltibarščiai". Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, τα κορίτσια κλήθηκαν επίσης να μάθουν για τους μικροϋπολογιστές Arduino, πώς λειτουργούν και ποιες είναι οι χρήσεις τους. Η δραστηριότητα αυτή παρουσιάστηκε από τους εκπροσώπους της ακαδημίας "Girls do code" στη Σλοβενία. Η τελευταία ημέρα της κατάρτισης ήταν αφιερωμένη στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, στην αξιολόγηση της κατάρτισης, στην απονομή πιστοποιητικών στις συμμετέχουσες και σε ένα αποχαιρετιστήριο πάρτι.

Στο τέλος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, ζητήθηκε από τα κορίτσια και τους εργαζόμενους σε θέματα νεολαίας να συμπληρώσουν ένα έντυπο αξιολόγησης της κατάρτισης. Οι αξιολογήσεις δείχνουν ότι η κατάρτιση υλοποιήθηκε με επιτυχία. Στις αξιολογήσεις τους, οι συμμετέχουσες τόνισαν τη χρησιμότητα της τεχνολογίας στην εξεύρεση λύσεων σε πραγματικές καταστάσεις. "Μέσω αυτού του έργου, συνειδητοποίησα ότι ο κόσμος της πληροφορικής είναι πολύ διαφορετικός. Έμαθα πολλά νέα πράγματα: επαυξημένη πραγματικότητα, τρισδιάστατη μοντελοποίηση και εκτύπωση, γραφικά, επεξεργασία βίντεο, ακόμη και προγραμματισμό. Και αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν ότι όλα δεν είναι τόσο περίπλοκα όσο φαίνονταν. Απλά πρέπει να μη φοβάσαι, να προσπαθείς και όλα θα πάνε καλά. Ήταν διασκεδαστικό!" (Λιθουανία).

 

Οι συμμετέχουσες έκαναν επίσης ουσιαστικές συνδέσεις και έζησαν υπέροχες στιγμές κατά τη διάρκεια της κατάρτισης και γνώρισαν συναδέλφους τους από διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες. "Ήταν τόσο συναρπαστικό όταν μάθαμε ότι η ομάδα μας είχε κερδίσει τον διαγωνισμό και θα πήγαινε στη Σλοβενία! Ήταν το πρώτο μου ταξίδι στο εξωτερικό και πέρασα πολύ ωραία αλληλεπιδρώντας και δουλεύοντας με κορίτσια από την Πορτογαλία, την Ελλάδα και τη Σλοβενία." (Λιθουανία). "Το πρόγραμμα SparkDigiGirls θα μείνει στη μνήμη μου και στην καρδιά μου. Μου έδωσε πολλές χρήσιμες γνώσεις, με βοήθησε να βελτιώσω τις ικανότητές μου στην ομαδική εργασία και με εισήγαγε σε άλλους πολιτισμούς. Είμαι πολύ ευγνώμων για την ευκαιρία που μου δόθηκε να μάθω και να ανακαλύψω τόσα πολλά χρήσιμα πράγματα" (Ελλάδα).

Εκπαίδευση

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των κοριτσιών για τον κόσμο της τεχνολογίας ήδη από το σχολείο;

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των κοριτσιών για τον κόσμο της τεχνολογίας ήδη από το σχολείο;

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων ξεκίνησε επίσημα στις 9 Μαΐου 2023. Για να συμβάλει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, η ομάδα της Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Θέσεων Εργασίας, μαζί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΚ), διοργάνωσε διαγωνισμό και επέλεξε το έργο Empower Girls' Creativity Through Use of Digital Technologies (SparkDigiGirls, www.digigirls.eu) ως φιναλίστ για τα European Digital Skills Awards 2023 στην κατηγορία Youth in the digital world. Πρόκειται για μία από τις πέντε κατηγορίες που ανακοινώθηκαν, με συνολικά 330 αιτήσεις για τον εν λόγω διαγωνισμό.

"Το έργο μας είναι μοναδικό επειδή συνδυάζει τρία διαφορετικά στοιχεία: την τεχνολογία, τη δημιουργικότητα και τα κορίτσια. Είμαστε πολύ υπερήφανοι για την αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είμαστε οι μόνοι από τη Λιθουανία που φτάσαμε στον τελικό", λέει η Laura Grinevičiūtė, διευθύντρια της Ένωσης Περιφερειακών Σημείων Πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Το βραβείο αυτό επιβεβαιώνει τη σημασία του επιλεγμένου θέματος του έργου - την υποεκπροσώπηση των κοριτσιών στην πληροφορική. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat 2021, οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν μόνο το 19% του συνόλου των φοιτητών πληροφορικής στην ΕΕ. Στη Λιθουανία, το ποσοστό των γυναικών που σπουδάζουν πληροφορική είναι περίπου 23%, στην Ελλάδα 21%, στην Πορτογαλία 20% και στη Σλοβενία 17%.

Οι κύριοι λόγοι που επηρεάζουν το χαμηλό ενδιαφέρον των κοριτσιών για τις τεχνολογίες

Έρευνες έχουν δείξει ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, τα αγόρια και τα κορίτσια είναι σχεδόν εξίσου πιθανό να θέλουν να εργαστούν σε τομείς που σχετίζονται με την τεχνολογία. Ωστόσο, οι στάσεις και οι απόψεις των κοριτσιών αλλάζουν αργότερα στη ζωή τους και είναι πιο πιθανό να επιλέξουν σταδιοδρομία στις κοινωνικές, ανθρωπιστικές και ιατρικές επιστήμες παρά στην πληροφορική, τη μηχανική ή τα μαθηματικά.

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για την έλλειψη ενδιαφέροντος για την πληροφορική. Οι αρνητικές πεποιθήσεις και τα στερεότυπα για την τεχνολογία, όπως "η πληροφορική είναι αντρική δουλειά", "η πληροφορική είναι απλώς προγραμματισμός", επηρεάζουν τις επιλογές των κοριτσιών.

Η έλλειψη παραδειγμάτων επιτυχημένων γυναικών στην πληροφορική συμβάλλει επίσης στο χαμηλό ενδιαφέρον των κοριτσιών για την πληροφορική. Επιπλέον, τα κορίτσια δεν κατανοούν τις ευκαιρίες που προσφέρει ο τομέας της πληροφορικής και, ως εκ τούτου, δεν τις εκμεταλλεύονται. "Τα κορίτσια πιστεύουν ότι οι άνθρωποι που εργάζονται στην πληροφορική κάθονται μπροστά σε μια οθόνη υπολογιστή από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ και προγραμματίζουν. Αυτό όμως είναι ένας μύθος. Υπάρχουν πολλές διαφορετικές και δημιουργικές θέσεις εργασίας στον τομέα της πληροφορικής, όπως γραφίστας, αναλυτής δεδομένων, μηχανικός, διαχειριστής έργων πληροφορικής κ.λπ.", λέει η Renata Danielienė, λέκτορας στη Σχολή του Κάουνας του Πανεπιστημίου του Βίλνιους.

Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει στην απελευθέρωση της δημιουργικότητας

Ανταποκρινόμενοι στην ανάγκη να αυξηθεί το ενδιαφέρον των κοριτσιών για τον κόσμο της πληροφορικής, εταίροι από τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα ξεκίνησαν ένα διετές διεθνές έργο που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ για τη νεολαία.

Στόχος του έργου είναι να εμπλέξει τα κορίτσια ηλικίας 14 ετών και άνω στις σύγχρονες τεχνολογίες (όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη πραγματικότητα, το Internet of Things, ο προγραμματισμός) ενσωματώνοντας μια δημιουργική προσέγγιση και αναδεικνύοντας πώς η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καθημερινές δραστηριότητες.

Πρόγραμμα Απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας με την τεχνολογία

Το έργο ανέπτυξε το διαδικτυακό πρόγραμμα μάθησης Unleash Your CreativITy with Technology. Στόχος του προγράμματος είναι να εμπλέξει κορίτσια ηλικίας 14-18 ετών σε ένα πρακτικό, βιωματικό μοντέλο μάθησης για την επίλυση διαφόρων καταστάσεων και προβλημάτων της καθημερινότητας μέσω της πρακτικής χρήσης σύγχρονων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η επαυξημένη πραγματικότητα, ο προγραμματισμός, η τεχνολογία blockchain και το cloud computing.

"Σήμερα, γινόμαστε μάρτυρες μιας εξέλιξης από πολύπλοκες γλώσσες προγραμματισμού σε έξυπνα συστήματα που δεν απαιτούν βαθιές και προηγούμενες γνώσεις. Αυτό είναι το μοντέλο που επιλέξαμε για το συγκεκριμένο έργο. Τα διαδικτυακά εργαλεία και οι εφαρμογές βοηθούν στην αύξηση των κινήτρων των κοριτσιών για μάθηση, της δημιουργικότητας, του ενδιαφέροντος για την τεχνολογία και της κατανόησης των πρακτικών πλεονεκτημάτων της", λέει η Renata Danieliene.

Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους, 279 κορίτσια από τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα συμμετείχαν στην πιλοτική εφαρμογή του εκπαιδευτικού προγράμματος. Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποτελείται από 16 ξεχωριστές μαθησιακές διαδρομές, οι οποίες ονομάζονται προκλήσεις. Κάθε πρόκληση καλύπτει ένα συγκεκριμένο θέμα ή τομέα που ενδιαφέρει τα κορίτσια ηλικίας 14 ετών και άνω. Για παράδειγμα, μόδα, σχεδιασμός, περιβάλλον, μαγειρική, τέχνη κ.λπ. Κάθε πρόκληση έχει δύο βασικές αλληλένδετες συνιστώσες: τεχνολογία (τεχνητή νοημοσύνη, επαυξημένη πραγματικότητα, διαδίκτυο των πραγμάτων, κωδικοποίηση, τρισδιάστατη μοντελοποίηση και εκτύπωση, cloud computing, blockchain) και πραγματικές καταστάσεις/προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα κορίτσια στην καθημερινή τους ζωή. Για παράδειγμα, πώς να φτιάξουν ένα δώρο γενεθλίων σε 3D, πώς να σχεδιάσουν ρούχα χρησιμοποιώντας προγραμματισμό, πώς να μάθουν για το οικολογικό αποτύπωμα, πώς να δημιουργήσουν έναν ιστότοπο μαγειρικής, πώς να δημιουργήσουν το δικό τους NFT και πολλές άλλες ενδιαφέρουσες προκλήσεις.

Κάθε πρόκληση υλοποιείται με συγκεκριμένα βήματα. Τα κορίτσια γνωρίζουν σχεδόν 30 διαφορετικά διαδικτυακά εργαλεία, εφαρμογές και εφαρμογές για κινητά. Ακολουθώντας τα βήματα και τις διαδραστικές εργασίες, θα γνωρίζουν ακριβώς από πού να ξεκινήσουν και πώς να ολοκληρώσουν την πρόκληση. Το πρόγραμμα διατίθεται δωρεάν σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες μέσω της πλατφόρμας Moodle σε έως και πέντε γλώσσες.

Τι χρειάζεται για να αλλάξει η στάση των κοριτσιών;

Εκτός από το διαδικτυακό πρόγραμμα μάθησης, οι εταίροι του έργου οργάνωσαν διάφορες ελκυστικές δραστηριότητες. "Κατά τη διάρκεια του έργου, ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να δείξουμε στα κορίτσια ότι υπάρχουν γυναίκες που εργάζονται στην πληροφορική. Φτιάξαμε βίντεο, οργανώσαμε διάφορες συζητήσεις στα σχολεία, διοργανώσαμε διαδικτυακές εκδηλώσεις, διεθνείς εκπαιδευτικές δραστηριότητες, προωθήσαμε τα αποτελε΄σματα μέσω Instagram, ώστε τα κορίτσια να γνωρίσουν τις γυναίκες, τις ιστορίες τους, τις ενδιαφέρουσες δουλειές τους, τις ειδικότητες στην πληροφορική κ.λπ.". - λέει η Laura Grinevičiūtė, διευθύντρια της ένωσης.

Ελπίζουμε ότι τα αποτελέσματα του προγράμματος θα βοηθήσουν στην άρση των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων και θα αυξήσουν το ενδιαφέρον των κοριτσιών για τον κόσμο της τεχνολογίας.

Πώς μπορούμε να αυξήσουμε το ενδιαφέρον των κοριτσιών για τον κόσμο της τεχνολογίας ήδη από το σχολείο;