SparkDigiGirls

Pagrindinis


Projekto "Mergaičių kūrybiškumo skatinimas naudojant skaitmenines technologijas" (SparkDigiGirls) tikslas - skatinti mergaites tyrinėti skaitmenines technologijas, tokias kaip AR (papildytoji realybė), VR (virtualioji realybė), AI (dirbtinis intelektas), IoT (daiktų internetas), ir siūlyti naujas ir įdomias idėjas, pasitelkiant įgytas skaitmenines žinias, kad būtų galima šviežiai, kitaip ir kūrybiškai pažvelgti į vyrų dominuojamą STEM pramonę.  

Dvejų metų trukmės projektas įgyvendinamas Lietuvoje, Graikijoje, Slovėnijoje, Portugalijoje ir finansuojamas pagal "Erasmus+" strateginės partnerystės jaunimo srityje programą.

Projekto metu partnerių konsorciumas siekia kovoti su stereotipais ir visuomenės įsitikinimais apie lytį ir technologijas, stiprinti mergaičių skaitmeninio raštingumo įgūdžius, atverti naujas kūrybiškumo galimybes ir paskatinti mergaites rinktis IT ar STEM studijas. Taip pat  sukurta mergaičių poreikiams pritaikyta internetinė mokymo programa. Galiausiai, įgyvendinant projektą vykdoma merginų sėkmės istorijų technologijų srityje kampanija, o merginos ir su jaunimu dirbantys asmenys kviečiami prisijungti prie projekto veiklos. 

Rezultatai


Pagrindinės tikslinės grupės, kurioms projektas turės įtakos:

  • 200 15-18 metų amžiaus merginos, kurios nori ugdyti savo kūrybiškumą naudodamos skaitmenines technologijas (įskaitant merginas, turinčias mažiau galimybių, pavyzdžiui, gyvenančias atokiose vietovėse, migrantes, merginas iš socialinės rizikos šeimų).
  • 30 jaunimo darbuotojų iš formaliojo ir neformaliojo jaunimo ugdymo įstaigų (mokyklų, jaunimo NVO, bibliotekų, mokymo centrų ir kt.)

Konkretūs projekto rezultatai:

IO1 - Dviguba analizė, kaip inovatyvios ir naujos technologijos gali ugdyti mergaičių kūrybiškumą.

Parengtoje ataskaitoje pateikiamos pagrindinės atliktos dvejopos analizės išvados: apskritojo stalo diskusijos ir atvejo studijos. Ataskaitoje ypač daug dėmesio skiriama tam, kokios technologijos gali turėti įtakos 13-18 metų mergaičių kūrybiškumui, ir siūlomi būdai, kaip padidinti mergaičių susidomėjimą informatikos mokslais ir technologijomis. Be to, ataskaitoje aiškiai išdėstyti mokymosi scenarijai ir, kas labai svarbu, pateikiami būdai, kaip padėti mergaitėms susikurti geresnę, įdomesnę mokymosi patirtį tyrinėjant skaitmenines technologijas ir ieškant kūrybiškų sprendimų duotose realaus gyvenimo situacijose.

Nuoroda į ataskaitą "SparkDigiGirls".

Nuoroda į ataskaitos santrauką: "SparkDigiGirls".

IO2 - Mokymo programos rengimas.

Tikimasi, kad dėl šios veiklos mokymo programa pritrauks daugiau mergaičių, ketinančių dalyvauti internetiniame kurse, dėmesio ir pasitarnaus kaip pagalbinis dokumentas, kaip jos galėtų savarankiškai naršyti po internetinę mokymo medžiagą. Programos temos bus parinktos remiantis merginas dominančiomis realaus gyvenimo problemomis / situacijomis. Taip pat manoma, kad formaliojo ir neformaliojo švietimo organizacijų jaunimo darbuotojai galėtų pasinaudoti mokymo programa, kad pritrauktų merginas į internetinį kursą.

Nuoroda į gaires, kaip naudotis nuotoline mokymų programa „Technologijos išlaisvina vaizduotę“.

Nuoroda į mokymų programą „Technologijos išlaisvina vaizduotę“.

IO3 - Nuotolinė mokymų programa „Technologijos išlaisvina vaizduotę“.

kursų metu bus parengtas internetinio mokymo medžiagos rinkinys. Mokymo programoje daugiausia dėmesio skiriama naujoviškam mokymuisi, todėl ji skiriasi nuo ankstesnių kursų. Tai apima: i) praktinio eksperimentinio mokymosi modelio ir realaus gyvenimo užduočių naudojimą kūrybiškumui skatinti ir skaitmeniniams įgūdžiams tobulinti; ii) inovatyvių priemonių parinkimą, parenkant naujas ir įdomias skaitmenines programas ir priemones jaunimui, ypač mergaitėms; iii) technologijų tyrinėjimą taip, kad mergaitės galėtų sugalvoti naujų ir įdomių idėjų ir sprendimų tam tikroms problemoms spręsti. Internetiniame kurse daugiausia dėmesio bus skiriama praktinėms užduotims, orientuotoms į pagrindinių žinių ir įgūdžių apie inovatyvias technologijas įsisavinimą.

Nuoroda į mokymų programą „Technologijos išlaisvina vaizduotę“ Moodle platformoje.

IO4 - Skaitmeninio merginų pavyzdžio kampanija pavadinima keiciam i sita - Moterų, dirbančių su IT sritimi susijusį darbą, istorijos.

Projekto partneriai nusprendė parengti skaitmeninę merginų pavyzdžio kampaniją, skirtą mergaičių neigiamiems stereotipams apie informatiką ir technologijas panaikinti. Kampanija bus skirta dalyvaujančioms mergaitėms, o vėliau - su jaunimu dirbantiems asmenims.

Sukurta 12 įkvepiančių vaizdo įrašų. Vaizdo įrašus galima pamatyti SparkDigiGirls youtube kanale: https://www.youtube.com/@SparkDigiGirls1

Nuoroda į skirtingų profesionalų nuomones apie IT sritį.

IO5 - E. Gidas: Jaunimo darbuotojų įtraukimas tapti mentoriais, kurie skatina mergaičių kūrybiškumą pasitelkiant skaitmenines technologijas.

Vadove bus pateikta informacija apie tai, kaip aktyvinti ir remti jaunimo darbuotojus kaip mentorius, kad jie, naudodamiesi skaitmeninėmis programomis, skatintų mergaičių kūrybiškumą. Gairėse bus pateikta geroji patirtis, priemonių rinkiniai ir kita naudinga informacija, skirta su jaunimu dirbantiems asmenims iš formaliojo ir neformaliojo švietimo įstaigų, pavyzdžiui, mokyklų, jaunimo NVO, viešųjų bibliotekų, bendruomenių centrų, įvairių švietimo paslaugų teikėjų ir kitų suinteresuotųjų šalių.

Nuoroda į e.gidą.


Access to online programme


Unleash your creativITy with technology


 

undefined (0 b)

 


Naujienos


Sužinokite daugiau čia!

Įvyko baigiamieji renginiai visuose partnerių šalyse

July 21, 2023

Įvyko baigiamieji renginiai visuose partnerių šalyse

Birželio pabaiga ir liepos pradžia buvo skirta renginiams 4 šalyse partnerėse: Lietuvoje, Slovėnijoje, Graikijoje ir Portugalijoje. Pagrindinis šių renginių tikslas buvo pasidalyti tarptautinio projekto "SparkDigiGirls" re [...]


Trys ryškiausios žinutės iš įvykusio renginio.

July 05, 2023

Trys ryškiausios žinutės iš įvykusio renginio.

IT sritis viena atviriausių tiek merginoms, tiek vaikinams. Po IT sektoriumi slepiasi daugybė skirtingų ir kūrybiškumo reikalaujančių darbo vietų. Neformaliojo ugdymo tiekėjams verta įdėti pastangų į naujų ugdymo(si [...]


„Spark IT up!“ mokymai Slovėnijoje

June 09, 2023

„Spark IT up!“ mokymai Slovėnijoje

 

Šių metų balandžio 24-28 d. 16 merginų ir 8 jaunimo
darbuotojai iš Lietuvos, Slovėnijos, Portugalijos ir Graikijos dalyvavo penkių
dienų mokymuose „Spark IT up!“ Liublianoje, Slovė [...]


Kaip padidinti merginų domėjimąsi technologijų pasauliu mokyklos suole?

June 07, 2023

Kaip padidinti merginų domėjimąsi technologijų pasauliu mokyklos suole?

Kaip padidinti merginų domėjimąsi technologijų pasauliu
mokyklos suole?

2023
metai – Europos įgūdžių metai. Siekiant prisidėti prie įgūdžių didinimo šių
metų gegužės mėnesį [...]


Apsilankymas pas Kelmės moksleives

February 22, 2023

Apsilankymas pas Kelmės moksleives

Gyvas susitikimas su merginomis dalyvaujančiomis nuotolinės programos “Technologijos išlaisvina vaizduotę” išbandyme tikras džiaugsmas VIPT asociacijos komandai. Šį kartą su merginomis susitikome Kelmėje, J. Graiči [...]


Neužkibk ant sukčių kabliuko internete!

February 15, 2023

Neužkibk ant sukčių kabliuko internete!

 Šią savaitę tęsiasi saugesnio interneto savaitė Lietuvoje ir visoje Europoje. VIPT asociacija kartu su partneriu Informacinių Technologijų Institutu vasario 8 d. suorganizavo tarptautinį nuotolinį hakatoną. Į šį [...]


Partneriai


Information Technologies Institute
http://www.ecdl.lt
Kompiuterinių technologijų institutas ir spaustuvė "Diophantus" (CTI) Graikijoje buvo įkurtas 1985 m. kaip pelno nesiekianti mokslinių tyrimų organizacija, tiesiogiai prižiūrima Švietimo ministerijos ir glaudžiai susijusi su akademine bendruomene. Tai mokslinių tyrimų ir technologijų organizacija, daugiausia dėmesio skirianti informacinių ir ryšių technologijų (IRT) tyrimams ir plėtrai. CTI sukuria integruotą aplinką, kuri padeda vykdyti fundamentinius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, taip pat kurti ir plėtoti sistemas, produktus ir sprendimus. Šiuo metu joje dirba apie 200 mokslininkų, tyrėjų, inžinierių ir administracijos darbuotojų.


Instituto Politecnico de Tomar
http://www.ipt.pt


Simbioza Genesis
http://www.simbioza.eu
Socialinė įmonė "Simbioza Genesis" buvo įkurta 2014 m. gegužės mėn., organiškai išaugus 2011 m. projektui "Simbioz@ e-literate Slovenia". Pagrindinė veikla grindžiama žmonių skaitmeninio raštingumo įgalinimu bendradarbiaujant kelioms kartoms. Organizacija sujungia jaunų savanorių energiją su senjorų patirtimi, siekdama abi tikslines grupes paruošti skaitmeninei ateičiai. Veikla apima seminarus ir jaunimo mokymus visoje šalyje, suteikiant unikalias abipusio mokymosi galimybes.


Rural Internet Access Points
https://vipt.lt
Asociacija "Viešieji interneto prieigos taškai" Lietuvoje veikia nuo 2006 m. Nevyriausybinę ne pelno siekiančią organizaciją įkūrė specialistai, daugiau nei 17 metų dirbantys informacinių ir ryšių technologijų, suaugusiųjų ir jaunimo švietimo srityje. Asociacijos tikslas - sudaryti sąlygas vietiniams asmenims ir institucijoms kurti pagrindinius modernios ir gyvybingos visuomenės elementus, skatinant naujų informacinių ir ryšių technologijų (toliau - IRT) naudojimą, plečiant prieigą prie interneto išteklių ir gerinant švietimo kokybę.


Hellenic Open University
https://www.eap.gr/
Graikijos atvirasis universitetas (HOU) yra vienintelis Graikijos valstybinis universitetas, siūlantis formalųjį ir neformalųjį nuotolinį mokymąsi visą gyvenimą. HOU šiame projekte dalyvauja per Mokslo ir technologijų mokyklos DAISSy tyrimų grupę. Grupė įgyvendina į visuomenę orientuotus švietimo ir technologijų mokslinius tyrimus, kuria internetines mokymosi platformas ir skaitmeninius bei pilietiškumo įgūdžius, skatina daugiakultūriškumą, priima standartus. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su mumis el. paštu info@daissy.eap.gr ir apsilankykite adresu www.eap.gr ir daissy.eap.gr.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Agreement number: Project No. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007294

Įvyko baigiamieji renginiai visuose partnerių šalyse

Birželio pabaiga ir liepos pradžia buvo skirta renginiams 4 šalyse partnerėse: Lietuvoje, Slovėnijoje, Graikijoje ir Portugalijoje. Pagrindinis šių renginių tikslas buvo pasidalyti tarptautinio projekto "SparkDigiGirls" rezultatais ir pristatyti sukurtą naują programą ,,Technologijos išlaisvina vaizduotę".

Renginiai buvo labai sėkmingi, nes juose dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių. Dalyvavo įvairūs asmenys - nuo mokytojų, mokyklų darbuotojų iki įvairių IT organizacijų atstovų, jaunimo darbuotojų ir merginų. Partneriai iš Portugalijos turėjo visą veiklos dieną, kurios pirmoji dalis buvo skirta pristatyti technologijoms: AR, robotika ir kt. o vėliau vyko apskritojo stalo diskusijos ir įvairūs pristatymai. Lietuviai, slovėnai ir graikai taip pat turėjo pristatymą, skirtą projektui "SparkDigiGirls" ir kitoms panašioms iniciatyvoms, skirtoms mergaitėms, siekiant paskatinti jas domėtis technologijomis ir baigus mokyklą rinktis STEM kelią. Visose šalyse vyko produktyvios diskusijos, kurios tęsėsi ir po renginio.

Programa ,,Technologijos išlaisvina vaizduotę" skirta mergaitėms, su jaunimu dirbantiems asmenims ir visiems besidomintiems. Ją galima rasti interneto svetainėje https://moodle.digigirls.eu/.

Įvyko baigiamieji renginiai visuose partnerių šalyse

Trys ryškiausios žinutės iš įvykusio renginio.

✅ IT sritis viena atviriausių tiek merginoms, tiek vaikinams.
✅ Po IT sektoriumi slepiasi daugybė skirtingų ir kūrybiškumo reikalaujančių darbo vietų.
✅ Neformaliojo ugdymo tiekėjams verta įdėti pastangų į naujų ugdymo(si) priemonių paiešką, kūrimą, tam kad parodyti jaunajai kartai, kaip technologijos veikia ir ką galima jas naudojant sukurti.
Birželio 29 d. VIPT asociacija pakvietė įvairių sričių atstovus į renginį ,,Kaip technologijų pagalba ugdyti kūrybišką jaunąją merginų kartą”. Renginio metu buvo pristatytas dvejus metus trukęs tarptautinis projektas ,,Mergaičių kūrybiškumo skatinimas naudojant skaitmenines technologijas (SparkDigiGirls)” bei jo rezultatai susirinkusiems informacinių technologijų mokytojams, savivaldybių, IT įmonių, universitetų ir kitų nevyriausybinių organizacijų atstovams.
Viso projekto metu komanda ieškojo atsakymo į klausimą kodėl merginos praranda susidomėjimą technologijomis ir pateikė visą eilę sprendimų: nuo atlikto tyrimo iki sukurtos naujos neformaliojo ugdymo programos "Technologijos išlaisvina vaizduotę". Ši nuotolinė mokymo(si) programa yra vienas svarbiausių projekto SparkDigiGirls rezultatų. Joje siūlomas unikalus metodas, kai derinant kelias skirtingas technologijas ieškoma sprendimų aktualioms gyvenimiškoms situacijoms dažnai pasitaikančioms jauno žmogaus gyvenime.
Nuotolinė mokymo(si) programa skirta neformaliajam ugdymui, tačiau gali būti naudojama ir formaliojo ugdymo įstaigose. Programos tikslas - padėti 14+ metų amžiaus mergaitėms (toliau - besimokantieji) kūrybiškai ir inovatyviai spręsti įvairias kasdieninio gyvenimo situacijas pasitelkiant technologijas bei didinant jų patrauklumą mergaičių tarpe.
Nuotolinę mokymo(si) programą sudaro 16 atskirų mokymosi būdų, vadinamų iššūkiais. Kiekvienas iššūkis apima konkrečią temą ar sritį, kuria domisi 14+ metų amžiaus merginos. Pavyzdžiui, mada, dizainas, aplinkosauga, kulinarija, menas ir t. t. Kiekvieną iššūkį sudaro du esminiai tarpusavyje persipinantys komponentai: technologijos (dirbtinis intelektas, papildytoji realybė, daiktų internetas, programavimas, 3D modeliavimas ir spausdinimas, debesų kompiuterija, blokų grandinė) ir realaus gyvenimo situacijos/problemos, su kuriomis jaunos merginos susiduria savo kasdieniniame gyvenime. Pavyzdžiui, kaip pagaminti gimtadienio dovaną 3D formatu, kaip sukurti drabužius naudojant programavimą, sukurti CO2 pėdsaką, kulinarinę interneto svetainę, sukurti savo NFT ir daug kitų įdomių iššūkių.
Taip pat renginio metu buvo pristatytos iniciatyvos ir projektai, kurie įtraukia ir moko merginas prasmingai naudotis technologijomis.
Nuoroda į nuotolinę mokymosi programą: https://moodle.digigirls.eu/
Projekto Youtube kanalas: https://www.youtube.com/@SparkDigiGirls1
Projekto Instagram paskyra: https://www.instagram.com/sparkdigigirls/

Trys ryškiausios žinutės iš įvykusio renginio.

„Spark IT up!“ mokymai Slovėnijoje

 

Šių metų balandžio 24-28 d. 16 merginų ir 8 jaunimo darbuotojai iš Lietuvos, Slovėnijos, Portugalijos ir Graikijos dalyvavo penkių dienų mokymuose „Spark IT up!“ Liublianoje, Slovėnijoje. Ši tarptautinė veikla yra viena iš projekto „Mergaičių kūrybiškumo skatinimas naudojant skaitmenines technologijas (SparkDigiGirls, www.digigirls.eu)“ paskutiniųjų suplanuotų veiklų.

 

Pagrindinis šios kelionės tikslas buvo merginoms ir jaunimo darbuotojams suteikti žinių kaip tapti naujai sukurtos nuotolinės mokymo(si) programos „Technologijos išlaisvina vaizduotę“ ambasadoriais ir vėliavnešiais savo bendruomenėse, kaip sudominti kuo daugiau merginų technologijų pasauliu.

 

Visos penkios mokymų dienos prabėgo akimirksniu. Mokymų organizatoriams buvo ypatingai svarbu jau nuo pirmos mokymų minutės sukurti draugišką bei atvirą aplinką visiems grupės nariams. Todėl pirmoji mokymų diena buvo skirta dalyvių susipažinimui bei saugios erdvės mokymuisi sukūrimui. Naudojant skirtingus darbo su jaunimu metodus merginos bei jaunimo darbuotojai prisistatė bei susipažino vieni su kitais. Antrąją mokymų dieną vyko įvairių skaitmeninių technologijų kaip dirbtinio intelekto, 3D spausdinimo, papildytosios realybės ir kitų technologijų pristatymas. Taip pat dalyviai aplankė Jožefo Stefano institutą, vieną žymiausių mokslinių tyrimų institutą Slovėnijoje. Jame išklausė paskaitą apie dirbtinį intelektą, kaip jis keičia mūsų pasaulį bei buvo pakviesti išbandyti cheminius eksperimentus. Trečiąją ir ketvirtąją mokymų dienas į skirtingas komandas suskirstyti dalyviai koncentravosi į kūrybinių užduočių atlikimą. Užduočių tikslas buvo sugalvoti kūrybinių sprendimų apie kiekvieną projekto partnerių šalį duota tema ir pasiūlytas technologijas, pavyzdžiui, AR, dirbtinį intelektą, debesų kompiuteriją. Merginos sukūrė puikių dalykų. Pavyzdžiui, pasinaudojant dirbtinio intelekto programų pagalba sukūrė graikų senovės batų šiuolaikinį prototipą ir pasinaudojant papildytosios realybės programa užkėlė tekstinį bei vaizdinį įrašą. Naudojant Scratch programavimo aplinką sukūrė lietuviško patiekalo „Šaltibarščiai“ interaktyvų receptą. Mokymų metu merginos taip pat buvo pakviestos susipažinti su Arduino mikrokompiuteriais, kaip jie veikia ir ką galima jų pagalba sukurti. Šią veiklą pristatė Slovėnijoje veikiančios akademijos „Girls do code“ atstovai. Paskutinė mokymų diena buvo skirta skaitmeninio turinio tai yra filmukų kūrimui, mokymų vertinimui, sertifikatų dalyviams įteikimui ir atsisveikinimui.

 

Pasibaigus mokymų veiklai merginų ir jaunimo darbuotojų buvo paprašyta užpildyti mokymų vertinimo anketą. Įvertinimai rodo, kad mokymai įgyvendinti sėkmingai. Savo vertinimuose, visų pirma, dalyvės pabrėžė, kokios naudingos yra technologijos ieškant sprendimų realiose gyvenimiškose situacijose. „Dalyvaudama šiame projekte supratau, kad IT pasaulis yra labai įvairus. Išmokau daug naujų dalykų: naudotis papildytosios realybės, 3D modeliavimo ir spausdinimo, grafikos, vaizdo įrašų redagavimo programomis ir net programavimo. O labiausiai mane nustebino tai, kad viskas nėra taip sudėtinga, kaip atrodė. Tereikia nebijoti, bandyti ir viskas pavyks. Buvo smagu!" (Lietuva).

 

Dalyviai taip pat užmezgė prasmingus ryšius ir mokymų metu patyrė puikių akimirkų ir susipažino su savo bendraamžėmis iš įvairių Europos šalių. "Buvo tokia jaudinanti žinia, kai sužinojome, kad mūsų komanda laimėjo konkursą ir vyksime į Slovėniją! Tai buvo mano pirmoji kelionė į užsienį, ir aš taip puikiai praleidau laiką bendraudama ir bendradarbiaudama su merginomis iš Portugalijos, Graikijos ir Slovėnijos". (Lietuva). „SparkDigiGirls“ projektas išliks mano atmintyje ir širdyje. Jis man suteikė daug naudingų žinių, padėjo patobulinti komandinio darbo įgūdžius ir supažindino su kitomis kultūromis. Esu labai dėkinga už galimybę išmokti ir atrasti tiek daug naudingų dalykų". (Graikija).

 

„Spark IT up!“ mokymai Slovėnijoje

Kaip padidinti merginų domėjimąsi technologijų pasauliu mokyklos suole?

Kaip padidinti merginų domėjimąsi technologijų pasauliu mokyklos suole?

2023 metai – Europos įgūdžių metai. Siekiant prisidėti prie įgūdžių didinimo šių metų gegužės mėnesį Skaitmeninių įgūdžių ir darbo vietų platformos komanda kartu su Europos Komisija (EK) organizavo apdovanojimų konkursą ir projektą „Mergaičių kūrybiškumo skatinimas naudojant skaitmenines technologijas (SparkDigiGirls, www.digigirls.eu)“ atrinko į 2023 m. Europos skaitmeninių įgūdžių apdovanojimų finalą kategorijoje „Jaunimas skaitmeninėje aplinkoje“. Tai viena iš penkių skelbtų kategorijų. Iš viso šiam konkursui buvo pateikta 330 paraiškų.

„Mūsų projektas unikalus, nes apjungia tris skirtingus elementus: technologijas, kūrybiškumą ir merginas. Labai didžiuojamės EK įvertinimu. Esame vieninteliai iš Lietuvos patekę į finalą“, – savo įspūdžiais dalijasi asociacijos „Viešieji interneto prieigos taškai“ direktorė Laura Grinevičiūtė.

Šis įvertinimas dar kartą patvirtina pasirinktos projekto temos aktualumą –  nepakankamą merginų atstovavimą IT srityje. Remiantis Eurostato 2021 m. duomenimis, moterys sudaro tik 19 proc. visų ES studijuojančiųjų IT. Lietuvoje moterų, besimokančių IT, yra apie 23 proc., Graikijoje – 21 proc., Portugalijoje – 20 proc. ir Slovėnijoje – 17 proc.

 

Pagrindinės priežastys, turinčios įtakos merginoms renkantis studijas

Atliktų tyrimų metu išsiaiškinta, jog pradinio ugdymo mokykloje berniukai ir mergaitės beveik vienodai dažnai nori dirbti su technologijų mokslu susijusiose srityse. Tačiau vėliau mergaičių požiūris bei nuomonė keičiasi, ir jos dažniau renkasi karjerą socialinių, humanitarinių, medicinos mokslų srityse, o ne informacinių technologijų, inžinerijos ar matematikos studijas.

Žemą susidomėjimą IT sritimi lemia labai įvairios priežastys. Neigiami įsitikinimai ir stereotipai apie technologijas, tokie kaip „IT yra vyriška profesija“, „IT yra vien tik programavimas“, daro įtaką merginų pasirinkimui.

Prie mažo merginų susidomėjimo IT mokslais prisideda ir tai, kad trūksta sėkmingų moterų, dirbančių IT srityje, pavyzdžių. Be to, merginos nesupranta, kokias galimybes siūlo IT sektorius ir dėl to jomis nesinaudoja. „Merginos mano, kad IT srityje dirbantys žmonės nuo ryto iki vėlyvo vakaro sėdi prie kompiuterio ekrano ir programuoja. Tačiau tai yra mitas. Po IT sektoriumi slepiasi daugybė skirtingų ir kūrybiškumo reikalaujančių darbo vietų, pavyzdžiui, grafikos dizainerio, duomenų analitiko, inžinieriaus, IT projektų vadovo ir t.t.,“ – sako Renata Danielienė, Vilniaus Universiteto Kauno fakulteto dėstytoja.

 

Technologijos gali padėti atskleisti kūrybiškumą

 Atsižvelgdami į poreikį didinti merginų susidomėjimą IT pasauliu, partneriai iš Lietuvos, Portugalijos, Slovėnijos ir Graikijos inicijavo dviejų metų trukmės tarptautinį projektą, finansuojamą „Erasmus+“ strateginės partnerystės programos jaunimo reikalų srityje.

Projektu siekiama įtraukti 14 m. ir vyresnes mergaites domėtis naujausiomis technologijomis (tokiomis kaip dirbtinis intelektas, papildytoji realybė, daiktų internetas, programavimas) integruojant kūrybišką bei parodant, kaip technologijas galima panaudoti kasdieninėje veikloje.


Programa „Technologijos išlaisvina vaizduotę“

 Projekto metu buvo sukurta nuotolinio mokymo(si) programa  „Technologijos išlaisvina vaizduotę“. Programos tikslas  – vadovaujantis patyriminio mokymo modeliu įtraukti 14-18 m. merginas į įvairių gyvenimiškų situacijų, problemų sprendimą per šiuolaikinių technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas, papildytoji realybė, programavimas, Debesų kompiuterija praktinį panaudojimą.

„Šiandien mes stebime evoliuciją, kurios metu nuo sudėtingų programavimo kalbų pereinama prie intuityvių sistemų, nereikalaujančių gilių bei išankstinių žinių. Tokį modelį pasirinkome taikyti ir šiame projekte. Internetiniai įrankiai, programos, mobiliosios aplikacijos padeda sustiprinti mergaičių mokymosi motyvaciją, kūrybiškumą, domėjimąsi technologijomis bei suprasti jų teikiamą praktinę naudą,“ – sako Renata Danielienė.

Šių metų sausio-kovo mėnesį 279 merginos iš Lietuvos, Portugalijos, Slovėnijos ir Graikijos dalyvavo sukurtos programos pilotiniuose mokymuose. Nuotolinę mokymo(si) programą sudaro 16 atskirų mokymosi būdų, vadinamų iššūkiais. Kiekvienas iššūkis apima konkrečią temą ar sritį, kuria domisi 14+ metų amžiaus merginos. Pavyzdžiui, mada, dizainas, aplinkosauga, kulinarija, menas ir t. t. Kiekvieną iššūkį sudaro du esminiai tarpusavyje persipinantys komponentai: technologijos (dirbtinis intelektas, papildytoji realybė, daiktų internetas, programavimas, 3D modeliavimas ir spausdinimas, debesų kompiuterija, blokų grandinės) ir realaus gyvenimo situacijos/problemos, su kuriomis merginos susiduria savo kasdieniniame gyvenime. Pavyzdžiui, kaip pagaminti gimtadienio dovaną 3D formatu, kaip sukurti drabužius, pasitelkiant programavimą, sužinoti apie CO2 pėdsaką, sukurti kulinarinę interneto svetainę, sukurti savo NFT ir daug kitų įdomių iššūkių.

Kiekvienas iššūkis įgyvendinamas atliekant konkrečius žingsnius. Merginos susipažįsta su beveik 30 skirtingų internetinių įrankių, programų, mobiliųjų aplikacijų. Atlikdamos nurodytus žingsnius, interaktyvias užduotis jos tiksliai žino, nuo ko pradėti ir kaip užbaigti iššūkį. Programa visiems užsiregistravusiems vartotojams nemokamai prieinama per Moodle platformą net penkiomis kalbomis.


Ko reikia, kad keistųsi merginų požiūris?

Projekto metu partneriai ne tik sukūrė nuotolinę mokymo(si) programą, bet ir organizavo įvairias įtraukiančias veiklas. „Projekto metu mums buvo itin svarbu, parodyti merginoms, kad informacinių technologijų srityje dirba ir moterys. Sukūrėme filmukų, organizavome įvairias diskusijas mokyklose, rengėme nuotolinius renginius, tarptautinę mokymosi veiklą, administruojame Instagram paskyrą tam, kad merginos susipažintų su moterimis, jų istorijomis, sužinotų apie įdomius darbus, specialybes IT srityje ir pan.“ – sako asociacijos direktorė Laura Grinevičiūtė.

Tikimės, kad projekto rezultatais prisidėsime prie išankstinių nuostatų, stereotipų griovimo bei augančiu merginų domėjimusi technologijų pasauliu.

 

Straipsnį parengė: Asociacija Viešieji interneto prieigos taškai

Kaip padidinti merginų domėjimąsi technologijų pasauliu mokyklos suole?

Apsilankymas pas Kelmės moksleives

imageGyvas susitikimas su merginomis dalyvaujančiomis nuotolinės programos “Technologijos išlaisvina vaizduotę” išbandyme tikras džiaugsmas VIPT asociacijos komandai. Šį kartą su merginomis susitikome Kelmėje, J. Graičiūno gimnazijoje. Į šią mokyklą pasikvietėme ir kitas projekto dalyves iš Kražantės progimnazijos.


Pasikalbėjome apie tai, kaip sekasi merginoms įgyvendinti iššūkius, kurios technologijos pačios įdomiausios, o kurios sudėtingiausios. Pasirodo mergaites sudomino papildytosios realybės įrankiai, kaip ScatchAR, Artivive ir dirbtinio intelekto Aiva, HitPaw programos. Jos pirmą kartą sužinojo apie šiuos įrankius ir išbandė praktikoje atlikdamos įvairius iššūkius. 3D modeliavimo ir spausdinimo iššūkiai pasirodė vieni iš sudėtingiausių. Smagi idėja savo jėgomis sukurti draugui 3D dovaną, bet reikia padirbėti ir „prisijaukinti“ 3D modeliavimos programas ir 3D spausdintuvus.


Atliekamų iššūkių darbais dalinamės Instagram paskyroje SparkDigiGirls. Prisijunk!

Tarptautinis projektas finansuojamas #Erasmus

Apsilankymas pas Kelmės moksleives

Neužkibk ant sukčių kabliuko internete!

 
Šią savaitę tęsiasi saugesnio interneto savaitė Lietuvoje ir visoje Europoje. VIPT asociacija kartu su partneriu Informacinių Technologijų Institutu vasario 8 d. suorganizavo tarptautinį nuotolinį hakatoną. Į šį renginį pakvietė projekto SparkDigiGirls dalyves iš Slovėnijos, Lietuvos, Graikijos ir Portugalijos. Šiuo metu daugiau nei 200 merginų išbando naujai sukurtą programą „Technologijos išlaisvina vaizduotę“.
Sausio-kovo mėnesiais dalyvaudamos šioje programoje merginos įgyvendina iššūkius, kurių metu išbando technologijas kaip dirbtinis intelektas, papildytoji realybė, daiktų internetas, programavimas, 3D modeliavimas ir spausdinimas, debesų kompiuterija, blokų grandinė. Susipažįsta kaip jos veikia ir, svarbiausia, kaip gali jas panaudoti savo kasdieniniame gyvenime.
Šį kartą merginos minėdamos saugesnio interneto savaitę buvo pakviestos išbandyti įvairias interaktyvias užduotis susijusias su saugiu internetu. Emogi pagalba perrašė duotas situacijas, viktorinos metu ieškojo atsakymų į klausimus susijusius su sukčiavimu internete, išbandė visą eilę naujų įrankių kaip slido, jumboard ir kt.
Merginų atliekamus iššūkius ir kuriamus darbus galima stebėti Instagram paskyroje SparkDigiGirls.

Neužkibk ant sukčių kabliuko internete!