SparkDigiGirls

Domov


Cilj projekta   Opolnomočenje kreativnosti deklet z uporabo digitalnih tehnologije (SparkDigiGirls) je spodbuditi dekleta k raziskovanju digitalnih tehnologij, kot so AR (razširjena resničnost), VR (virtualna resničnost), AI (umetna inteligenca) in IoT (internet stvari) ter jih na osnovi na novo  usvojenega digitalnega znanja navdušiti k oblikovanju novih in vznemirljivih idej, da se bodo s svežimi, drugačnimi in ustvarjalnimi pogledi zaznamovale v industriji STEM, v kateri prevladujejo moški. 

Projekt, ki traja dve leti, se izvaja v Litvi, Grčiji, Sloveniji in na Portugalskem, financira pa ga strateško partnerstvo Erasmus+ na področju mladine.

V času trajanja projekta bo konzorcij partnerjev skušal odpraviti stereotipe in družbena prepričanja o spolu in tehnologiji, okrepiti digitalno pismenost deklet, jim odpreti nove priložnosti za ustvarjalnost in jih spodbuditi k študiju IT ali STEM. Vzpostavljen bo tudi spletni program usposabljanja, prilagojen potrebam deklet. Nenazadnje bo v okviru projekta potekala kampanja o uspešnih zgodbah žensk v tehnologiji. Dekleta in mladinske delavce pa bomo povabili, da se aktivno pridružijo projektnim dejavnostim. 

Rezultati


Glavne ciljne skupine, na katere bo projekt vplival:

- 200 deklet, starih od 15 do 18 let, ki želijo razvijati svojo ustvarjalnost z uporabo digitalnih tehnologij (vključno z dekleti z manj priložnostmi, kot so dekleta, ki živijo na oddaljenih območjih, migrantke, dekleta iz ogroženih družin).

- 30 mladinskih delavcev iz formalnih in neformalnih institucij za izobraževanje mladih (šole, mladinske nevladne organizacije, knjižnice, centri za usposabljanje itd.)

Konkretni rezultati projekta:

IO1 - Priprava dvojne analize: analiza okroglih miz in študij primerov, kako lahko inovativne in nove tehnologije razvijajo ustvarjalnost deklet.

Priprava poročila, v katerem so predstavljene ključne ugotovitve opravljene dvojne analize: okrogle mize in študije primerov.

Poročilo se posebej osredotoča na to, katere tehnologije lahko vplivajo na ustvarjalnost deklet, starih od 13 do 18 let, in predlaga načine, kako povečati zanimanje deklet za računalništvo in tehnologijo. Poleg tega poročilo jasno določa učne scenarije in ponuja načine, kako pomagati dekletom pri oblikovanju boljših in zanimivejših učnih izkušenj z raziskovanjem digitalnih tehnologij in iskanjem ustvarjalnih rešitev v realnih življenjskih situacijah.

Povezava do poročila Poročilo "SparkDigiGirls".

Povezava do povzetka poročila "SparkDigiGirls".

IO2 - Razvoj učnega načrta.

Kot rezultat te dejavnosti se pričakuje, da bo učni načrt pritegnil več pozornosti deklet, ki se bodo vključila v spletni tečaj in bo služil kot podporni dokument pri tem, kako bi lahko samostojno krmariti po spletnih učnih gradivih. Teme programa bodo izbrane na podlagi resničnih življenjskih problemov/situacij, ki zanimajo dekleta. Menimo tudi, da bi lahko mladinski delavci iz organizacij za formalno in neformalno izobraževanje učni kurikulum uporabili za privabljanje deklet k  udeležbi na spletnemu tečaju.

Povezava do učnega načrta "Dobrodošla v programu Izrazi svojo kreativnost s tehnologijo".
Povezava do metodološkega vodnikov "Dobrodošla v programu Izrazi svojo kreativnost s tehnologijo".

IO3 - Program usposabljanja na daljavo "Dobrodošla v programu Izrazi svojo kreativnost s tehnologijo".

Med tečajem bo razvit nabor gradiv za spletno usposabljanje. Program usposabljanja se osredotoča na inovativno učenje in se tako razlikuje od drugih tečajev. Vključuje: i) uporabo praktičnega eksperimentalnega modela učenja in nalog iz resničnega življenja za spodbujanje ustvarjalnosti in izboljšanje digitalnih spretnosti; ii) inovativne načine izbire novih in zanimivih digitalnih aplikacij in orodij za mlade, zlasti za dekleta; iii) raziskovanje tehnologij na način, ki dekletom omogoča, da pridejo do novih in zanimivih idej in rešitev za dane probleme. Spletni tečaj bo osredotočen predvsem na praktične naloge s poudarkom na osvajanju osnovnega znanja in veščin na področju inovativnih tehnologij.

Povezava do spletnega programa usposabljanja "Dobrodošla v programu Izrazi svojo kreativnost s tehnologijo" na platformi Moodle.

IO4 - Kampanja (digitalne) ženske vzornice.

Projektni partnerji smo se odločili, da bodo razvili digitalno kampanjo o ženskih vzornicah, namenjeno odpravljanju negativnih stereotipov o računalništvu in tehnologiji med dekleti. Kampanja bo nagovorila tako sodelujoča dekleta kot tudi mladinske delavce.

Ustvarjenih je bilo 12 navdihujočih videoposnetkov. Videoposnetke si lahko ogledate na kanalu SparkDigiGirls na youtubu: https://www.youtube.com/@SparkDigiGirls1

Povezava s pogledi različnih strokovnjakov na sektor IT. Citati so na voljo tukaj.

 

IO5 - E-priročnik: Opolnomočenje mladinskih delavcev za delovanje v vlogi mentorjev za spodbujanje ustvarjalnosti deklet z uporabo digitalnih aplikacij. 

Vodnik bo vključeval  informacije o tem, kako aktivirati in podpreti mladinske delavce kot mentorje pri spodbujanju ustvarjalnosti deklet z uporabo digitalnih aplikacij. Smernice v vodniku bodo vključevale najboljše prakse, orodja in druge koristne informacije za mladinske delavce iz formalnih in neformalnih izobraževalnih ustanov, kot so šole, mladinske nevladne organizacije, javne knjižnice, skupnostni centri, različni ponudniki izobraževanja in drugih deležnikov. 

Povezava do e-priročnika.


Access to online programme


Unleash your creativITy with technology


 

undefined (0 b)

 


Novice


Preberite več o novostih tukaj!

Konec junija in začetek julija sta bila namenjena zaključnim dogodkom v štirih partnerskih državah

July 21, 2023

Konec junija in začetek julija sta bila namenjena zaključnim dogodkom v štirih partnerskih državah

Konec junija in začetek julija sta bila namenjena zaključnim dogodkom v štirih partnerskih državah: Litvi, Sloveniji, Grčiji in na Portugalskem. Glavni namen dogodkov je bil seznanitev javnosti z rezultati mednarodnega projek [...]July 05, 2023

[...]June 09, 2023

"Spark IT up!" v Sloveniji

Od 24. do 28. aprila letos se je 16
deklet in 8 mladinskih delavcev iz Litve, Slovenije, Portugalske in Grčije
udeležilo petdnevnega usposabljanja "Spark
IT up!", ki je potekalo v Ljubljani. Mednarodna aktiv [...]


Kako lahko povečamo zanimanje deklet za svet tehnologije že v šoli?

June 07, 2023

Kako lahko povečamo zanimanje deklet za svet tehnologije že v šoli?

Kako lahko povečamo zanimanje
deklet za svet tehnologije že v šoli?

Evropsko
leto spretnosti se je uradno začelo 9. maja 2023. Da bi prispevala k razvoju
spretnosti, je ekipa  Digital S [...]February 22, 2023

"Spark IT up!" v Sloveniji

Od 24. do 28. aprila letos se je 16
deklet in 8 mladinskih delavcev iz Litve, Slovenije, Portugalske in Grčije
udeležilo petdnevnega usposabljanja "Spark
IT up!", ki je potekalo v Ljubljani. Mednarodna aktiv [...]February 15, 2023

[...]


Partnerji


Information Technologies Institute
http://www.ecdl.lt
Inštitut za računalniško tehnologijo in tiskarna "Diophantus" (CTI) v Grčiji je bil ustanovljen leta 1985 kot neprofitna raziskovalna organizacija, ki jo neposredno pod okriljem ministrstva za izobraževanje in je tesno povezana z akademskim svetom. Gre za raziskovalno in tehnološko organizacijo, ki se osredotoča na raziskave in razvoj na področju informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT). CTI zagotavlja integrirano okolje, ki podpira temeljne in uporabne raziskave ter oblikovanje in razvoj sistemov, izdelkov in rešitev. Trenutno zaposluje približno 200 znanstvenikov, raziskovalcev, inženirjev in administrativnega osebja.


Instituto Politecnico de Tomar
http://www.ipt.pt


Simbioza Genesis
http://www.simbioza.eu
Simbioza Genesis, socialno podjetje, je bilo ustanovljeno maja 2014 kot posledica organske rasti projekta Simbioza@ e-pismena Slovenija iz leta 2011. Njihove dejavnosti temeljijo na opolnomočenju ljudi z digitalno pismenostjo prek medgeneracijskega sodelovanja. Organizacija združuje energijo mladih prostovoljcev z izkušnjami starejših, z namenom, da obe ciljni skupini pripravijo na digitalno prihodnost. Njihove dejavnosti vključujejo izvedbe delavnic in usposabljanja za mlade po vsej državi z zagotavljanjem edinstvenih priložnosti za vzajemno učenje.


Rural Internet Access Points
https://vipt.lt
Združenje Rural Internet Access Points Association Združenje "Viesieji internet access taskai" (ang. - Rural Internet Access Points) deluje v Litvi od leta 2006. Nevladno neprofitno organizacijo so ustanovili strokovnjaki, ki že več kot 17 let delajo na področju IKT ter izobraževanja odraslih/mladih. Cilj združenja je omogočiti lokalnim posameznikom in ustanovam, da s spodbujanjem novih informacijskih in komunikacijskih tehnologij (v nadaljevanju - IKT), širjenjem dostopa do internetnih virov in izboljšanjem kakovosti izobraževanja gradijo ključne elemente sodobne družbe.


Hellenic Open University
https://www.eap.gr/
Helenska odprta univerza (HOU) je edina grška državna univerza, ki ponuja formalno in neformalno vseživljenjsko izobraževanje na daljavo. Pri tem projektu sodeluje prek raziskovalne skupine DAISSy Šole za znanost in tehnologijo. Skupina izvaja v družbo usmerjene izobraževalne in tehnološke raziskave, razvija spletne učne platforme ter digitalne in državljanske spretnosti, spodbuja vključevanje in večkulturnost ter sprejema standarde. Za več informacij nam pišite na info@daissy.eap.gr in nas obiščite na www.eap.gr in daissy.eap.gr.

This project has been funded with support from the European Commission. This website reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.Agreement number: Project No. 2020-1-LT02-KA227-YOU-007294

Konec junija in začetek julija sta bila namenjena zaključnim dogodkom v štirih partnerskih državah

Konec junija in začetek julija sta bila namenjena zaključnim dogodkom v štirih partnerskih državah: Litvi, Sloveniji, Grčiji in na Portugalskem. Glavni namen dogodkov je bil seznanitev javnosti z rezultati mednarodnega projekta SparkDigiGirls in predstaviti novi izobraževalni program Izrazi svojo kreativnost s tehnologijo.

Dogodki so bili zelo uspešni, saj se jih je udeležilo več kot 100 udeležencev. Med udeleženci so bili tako učitelji in šolsko osebje kot tudi predstavniki različnih organizacij s področja IT, mladinski delavci in dekleta. Partnerji s Portugalske so organizirali celodnevne aktivnosti, pri čemer je bil prvi del dneva namenjen predstavitvam različnih  tehnologij: obogatena resničnost, robotika itd. Nato pa so sledile okrogle mize in različne prezentacije. Tudi Litovci, Slovenci in Grki so podrobno predstavili projekt SparkDigiGirls kot tudi  druge podobne pobude za dekleta, s katerimi želijo spodbujati njihovo zanimanje za tehnologije in izbiro poti na področju STEM po končani srednji šoli. V vseh državah so potekale plodne razprave, ki so se nadaljevale tudi po dogodkih.

Program Izrazi svojo kreativnost s tehnologijo  je na voljo dekletom, mladinskim delavcem in vsem ostalim zainteresiranim. Najdete ga na spletni strani: https://moodle.digigirls.eu/.

Konec junija in začetek julija sta bila namenjena zaključnim dogodkom v štirih partnerskih državah


"Spark IT up!" v Sloveniji

Od 24. do 28. aprila letos se je 16 deklet in 8 mladinskih delavcev iz Litve, Slovenije, Portugalske in Grčije udeležilo petdnevnega usposabljanja "Spark IT up!", ki je potekalo v Ljubljani. Mednarodna aktivnost usposabljanja je bila ena od zadnjih večjih aktivnosti pred zaključkom projekta SparkDigiGirls www.digigirls.eu.

Glavni cilj aktivnosti je bil opolnomočiti dekleta in mladinske delavce, da postanejo ambasadorji in ambasadorke programa učenja na daljavo Izrazi svojo kreativnost s tehnologijo! v svojih skupnostih ter na ta način spodbudijo zanimanje za svet tehnologije pri čim večjem številu deklet.

Vseh pet dni usposabljanja je minilo kot bi mignil. Za organizatorje je bilo izredno pomembno, da smo že od začetka usposabljanja ustvarili prijazno in odprto okolje za vse udeležence. Zato je bil prvi dan usposabljanja namenjen spoznavanju in ustvarjanju varnega prostora za učenje. Z uporabo različnih metod mladinskega dela so se dekleta in mladinski delavci predstavili in spoznali drug drugega. Drugi dan usposabljanja je vključeval predstavitev različnih digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, 3D-tiskanje, obogatena resničnost in druge tehnologije. Udeleženci so si ogledali tudi Institut Jožef Stefan, enega najbolj priznanih raziskovalnih inštitutov v Sloveniji. Tam so prisluhnili predavanju o umetni inteligenci, kako spreminja naš svet, in bili povabljeni, da preizkusijo v kemijskih poskusih. Tretji in četrti dan usposabljanja so se udeleženci, razdeljeni v različne ekipe, posvetili ustvarjalnim nalogam. Cilj nalog je bil za vsako od partnerskih držav pripraviti kreativne rešitve na določeno temo in predlagane tehnologije, kot so AR, AI, računalništvo v oblaku itd. Dekleta so se domislila odličnih stvari. Tako so na primer z uporabo aplikacij umetne inteligence izdelala sodoben prototip starogrškega čevlja. Z uporabo programskega okolja Scratch so ustvarila interaktivni recept za litvansko jed "Šaltibarščiai". Med usposabljanjem so dekleta spoznavala tudi mikroračunalnike Arduino, kako delujejo in za kaj jih je mogoče uporabiti. To aktivnost so vodili predstavniki Digital School, ki skupaj s Simbiozo vodijo projekt "Girls Do Code.  Zadnji dan usposabljanja je bil namenjen ustvarjanju digitalnih vsebin, evalvaciji usposabljanja, podelitvi certifikatov udeleženkam in poslovilni zabavi.

Ob koncu so bila dekleta in mladinski delavci naprošeni, da izpolnijo obrazec za evalvacijo usposabljanja. Ocene kažejo, da je bilo usposabljanje uspešno izvedeno. Udeleženci so v svojih ocenah poudarili uporabnost tehnologije pri iskanju rešitev v resničnih življenjskih situacijah. "S tem projektom sem spoznala, da je svet informacijske tehnologije zelo raznolik. Naučil sem se veliko novih stvari: razširjene resničnosti, 3D modeliranja in tiskanja, grafike, urejanja videoposnetkov in celo programiranja. In kar me je najbolj presenetilo, je to, da vse ni tako zapleteno, kot se je zdelo. Treba se je le ne bati, poskusiti in vse se bo izšlo. Bilo je zabavno!" (Litva).

Med usposabljanjem so dekleta spoznala svoje vrstnice iz različnih evropskih držav in stkala dragocena prijateljstva.

"Bilo je tako razburljivo, ko smo izvedeli, da je naša ekipa zmagala na tekmovanju in bo odpotovala v Slovenijo! To je bilo moje prvo potovanje v tujino in tako dobro sem se počutila, ko sem se družila in sodelovala z dekleti iz Portugalske, Grčije in Slovenije." (Litva).

"Projekt SparkDigiGirls bo ostal v mojem spominu in srcu. Dal mi je veliko koristnega znanja, mi pomagal izboljšati veščine timskega dela in mi približal druge kulture. Zelo sem hvaležna za priložnost, da sem se lahko naučila in odkrila toliko koristnih stvari." (Grčija).

Kako lahko povečamo zanimanje deklet za svet tehnologije že v šoli?

Kako lahko povečamo zanimanje deklet za svet tehnologije že v šoli?

Evropsko leto spretnosti se je uradno začelo 9. maja 2023. Da bi prispevala k razvoju spretnosti, je ekipa  Digital Skills and Jobs Platform skupaj z Evropsko komisijo organizirala nagradni natečaj, na katerem je naš partnerski projekt Opolnomočenje kreativnosti deklet z uporabo digitalnih tehnologij (SparkDigiGirls, www.digigirls.eu) izbrala kot finalista za Evropsko nagrado za digitalne spretnosti 2023 v kategoriji Youth in the digital world, ki je ena od petih razpisanih kategorij, v katerih je bilo na to tekmovanje skupaj prijavljenih 330 vlog.

"Naš projekt je edinstven, saj združuje tri različne elemente: tehnologijo, ustvarjalnost in dekleta. Na uvrstitev, ki nam jo je podelila Evropska komisija, smo zelo ponosni. Smo edini iz Litve, ki smo se uvrstili v finale," pravi Laura Grinevičiūtė, direktorica združenja Rural Internet Access Points Association.

Ta nagrada potrjuje pomembnost izbrane teme projekta - premajhna zastopanost deklet na področju informacijske tehnologije. Po podatkih Eurostata iz leta 2021 ženske predstavljajo le 19 % vseh študentov IT v EU. V Litvi je delež žensk, ki študirajo IT, približno 23 %, v Grčiji 21 %, na Portugalskem 20 % in v Sloveniji 17 %.

 

Pomembnejši dejavniki, ki vplivajo na majhno zanimanje deklet za tehnologije

Raziskave so pokazale, da je v osnovnošolskem izobraževanju skoraj enako verjetno, da si fantje in dekleta želijo delati na področjih, povezanih s tehnologijo. Vendar se stališča in mnenja deklet kasneje v življenju spremenijo in deklice se pogosteje odločajo za poklice na področju družboslovja, humanistike in medicine kot na področju informacijske tehnologije, tehnike ali matematike.

Razlogov za pomanjkanje zanimanja za IT je več. Negativna prepričanja in stereotipi o tehnologiji, kot so "IT je moško delo", "IT je samo kodiranje", vplivajo na izbiro deklet.

K majhnemu zanimanju deklet za IT prispeva tudi pomanjkanje primerov uspešnih žensk na področju IT. Poleg tega dekleta ne razumejo priložnosti, ki jih ponuja sektor IT, in jih zato ne izkoristijo. "Dekleta mislijo, da ljudje, ki delajo v IT, od jutra do pozne noči sedijo pred računalniškim zaslonom in kodirajo. Vendar je to mit. V sektorju IT je veliko različnih in ustvarjalnih poklicev, kot so grafični oblikovalec, podatkovni analitik, inženir, vodja projektov IT itd.," pravi Renata Danielienė, predavateljica na fakulteti v Kaunasu Univerze v Vilni.

 

Tehnologija lahko pomaga pri razvijanju kreativnosti

Kot odgovor na potrebe po povečanju zanimanja deklet za svet IT so partnerji iz Litve, Portugalske, Slovenije in Grčije začeli dvoletni mednarodni projekt, ki ga financira program strateškega partnerstva za mlade Erasmus+.

Cilj projekta je vključiti dekleta, stara 14 let in več, v svet najnovejših tehnologij (kot so umetna inteligenca, obogatena resničnost, internet stvari, programiranje) z vključevanjem ustvarjalnega pristopa in prikazom, kako se lahko tehnologija uporablja v vsakodnevnih aktivnostih.

 

Program: Izrazi svoo kreativnost s tehnologijo!  

V okviru projekta je bil razvit spletni učni program Izrazi svojo kreativnost s pomočjo tehnologije! (Unleash Your CreativITy with Technology). Cilj programa je vključiti dekleta, stara od 14 do 18 let, v praktični, izkustveni model učenja za reševanje različnih življenjskih situacij in izzivov s praktično uporabo sodobnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, obogatena resničnost, programiranje, veriženje blokov in računalništvo v oblaku.

"Danes smo priča razvoju od zapletenih programskih jezikov k intuitivnim sistemom, ki ne zahtevajo poglobljenega in predhodnega znanja. To je model, ki smo ga izbrali za ta projekt. Spletna orodja, aplikacije in mobilne aplikacije pomagajo povečati motivacijo deklet za učenje, ustvarjalnost, zanimanje za tehnologijo in razumevanje njene praktične uporabnosti," pravi Renata Danieliene.

Med januarjem in marcem letošnjega leta se je pilotnega usposabljanja udeležilo 279 deklet iz Litve, Portugalske, Slovenije in Grčije. Program učenja na daljavo je sestavljen iz 16 posameznih učnih nalog, imenovanih izzivi. Vsak izziv zajema določeno temo ali področje, ki je zanimivo za dekleta, stara 14 let in več. Na primer moda, oblikovanje, okolje, kuhanje, umetnost itd. Vsak izziv ima dve ključni medsebojno povezani komponenti: tehnologijo (umetna inteligenca, obogatena resničnost, internet stvari, kodiranje, 3D modeliranje in tiskanje, računalništvo v oblaku, veriženje blokov) in resnične življenjske situacije/izzive, s katerimi se dekleta srečujejo v vsakdanjem življenju. Na primer, kako izdelati rojstnodnevno darilo v 3D, kako oblikovati oblačila s programiranjem, kako se naučiti o ogljičnem odtisu, kako ustvariti spletno stran o kulinariki, kako ustvariti svoj NFT itd.

Vsak izziv se opravlja s pomočjo konkretnih navodil in korakov. Dekleta se seznanijo s približno 30 različnimi spletnimi orodji in aplikacijami. Z upoštevanjem posameznih korakov in interaktivnih nalog natančno vedo, kje začeti in kako dokončati izziv. Program je brezplačno na voljo vsem registriranim uporabnikom prek platforme Moodle v petih jezikih.

 

Na kakšen način lahko spremenimo odnos deklet do tehnologij?

Poleg spletnega učnega programa so projektni partnerji organizirali več zanimivih dejavnosti. "Med projektom je bilo zelo pomembno, da smo dekletom pokazali, da so na področju IT zaposlene tudi ženske. Posneli smo videoposnetke, organizirali različne razprave v šolah, organizirali spletne dogodke, mednarodne učne aktivnosti, ustvarili in vodili račun na Instagramu, da so dekleta lahko spoznala ženske vzornice, njihove zgodbe, zanimive poklice, posebnosti v IT itd." pravi Laura Grinevičiūtė.

Upamo, da bodo rezultati projekta pripomogli k odpravljanju predsodkov in stereotipov ter povečali zanimanje deklet za svet tehnologije.

Kako lahko povečamo zanimanje deklet za svet tehnologije že v šoli?

"Spark IT up!" v Sloveniji

Od 24. do 28. aprila letos se je 16 deklet in 8 mladinskih delavcev iz Litve, Slovenije, Portugalske in Grčije udeležilo petdnevnega usposabljanja "Spark IT up!", ki je potekalo v Ljubljani. Mednarodna aktivnost usposabljanja je bila ena od zadnjih večjih aktivnosti pred zaključkom projekta SparkDigiGirls www.digigirls.eu.

Glavni cilj aktivnosti je bil opolnomočiti dekleta in mladinske delavce, da postanejo ambasadorji in ambasadorke programa učenja na daljavo Izrazi svojo kreativnost s tehnologijo! v svojih skupnostih ter na ta način spodbudijo zanimanje za svet tehnologije pri čim večjem številu deklet.

Vseh pet dni usposabljanja je minilo kot bi mignil. Za organizatorje je bilo izredno pomembno, da smo že od začetka usposabljanja ustvarili prijazno in odprto okolje za vse udeležence. Zato je bil prvi dan usposabljanja namenjen spoznavanju in ustvarjanju varnega prostora za učenje. Z uporabo različnih metod mladinskega dela so se dekleta in mladinski delavci predstavili in spoznali drug drugega. Drugi dan usposabljanja je vključeval predstavitev različnih digitalnih tehnologij, kot so umetna inteligenca, 3D-tiskanje, obogatena resničnost in druge tehnologije. Udeleženci so si ogledali tudi Institut Jožef Stefan, enega najbolj priznanih raziskovalnih inštitutov v Sloveniji. Tam so prisluhnili predavanju o umetni inteligenci, kako spreminja naš svet, in bili povabljeni, da preizkusijo v kemijskih poskusih. Tretji in četrti dan usposabljanja so se udeleženci, razdeljeni v različne ekipe, posvetili ustvarjalnim nalogam. Cilj nalog je bil za vsako od partnerskih držav pripraviti kreativne rešitve na določeno temo in predlagane tehnologije, kot so AR, AI, računalništvo v oblaku itd. Dekleta so se domislila odličnih stvari. Tako so na primer z uporabo aplikacij umetne inteligence izdelala sodoben prototip starogrškega čevlja. Z uporabo programskega okolja Scratch so ustvarila interaktivni recept za litvansko jed "Šaltibarščiai". Med usposabljanjem so dekleta spoznavala tudi mikroračunalnike Arduino, kako delujejo in za kaj jih je mogoče uporabiti. To aktivnost so vodili predstavniki Digital School, ki skupaj s Simbiozo vodijo projekt "Girls Do Code.  Zadnji dan usposabljanja je bil namenjen ustvarjanju digitalnih vsebin, evalvaciji usposabljanja, podelitvi certifikatov udeleženkam in poslovilni zabavi.

Ob koncu so bila dekleta in mladinski delavci naprošeni, da izpolnijo obrazec za evalvacijo usposabljanja. Ocene kažejo, da je bilo usposabljanje uspešno izvedeno. Udeleženci so v svojih ocenah poudarili uporabnost tehnologije pri iskanju rešitev v resničnih življenjskih situacijah. "S tem projektom sem spoznala, da je svet informacijske tehnologije zelo raznolik. Naučil sem se veliko novih stvari: razširjene resničnosti, 3D modeliranja in tiskanja, grafike, urejanja videoposnetkov in celo programiranja. In kar me je najbolj presenetilo, je to, da vse ni tako zapleteno, kot se je zdelo. Treba se je le ne bati, poskusiti in vse se bo izšlo. Bilo je zabavno!" (Litva).

Med usposabljanjem so dekleta spoznala svoje vrstnice iz različnih evropskih držav in stkala dragocena prijateljstva.

"Bilo je tako razburljivo, ko smo izvedeli, da je naša ekipa zmagala na tekmovanju in bo odpotovala v Slovenijo! To je bilo moje prvo potovanje v tujino in tako dobro sem se počutila, ko sem se družila in sodelovala z dekleti iz Portugalske, Grčije in Slovenije." (Litva).

"Projekt SparkDigiGirls bo ostal v mojem spominu in srcu. Dal mi je veliko koristnega znanja, mi pomagal izboljšati veščine timskega dela in mi približal druge kulture. Zelo sem hvaležna za priložnost, da sem se lahko naučila in odkrila toliko koristnih stvari." (Grčija).